top of page

1. Trimestr Ultrasonografi ve Tarama Testi

20-22. haftalarda yapılan detaylı anomali taraması kadar net olamasa da 11-14. Haftalar arasında da anne karnındaki bebeği anatomik olarak incelemek bir takım erken saptanabilecek anomalilerin teşhisini mümkün kılmaktadır. Bu ultrason incelemesinde temel incelemeler arasında ölçülen ense kalınlığı (NT),  ikili test denilen 1. Üç ay taramasındaki kan belirteçleri ve anne yaşı, daha önceden hazırlanmış bir istatistik programına yüklenerek annenin Down Sendromu ve diğer trizomiler açısından genel riski saptanır. Bu testin bir tarama testi olduğu ve sadece risk ihtimalini belirlediği unutulmamalıdır. Son 10 yıldaki görüntüleme teknolojisindeki yeniliklerle ve Perinatoloji alanındaki gelişmelerle artık 11-14. Haftalar arasında bile nöral tüp defekti denilen sırttaki defektler belirli ölçümlerle ufak hata paylarıyla saptanabilmekte veya öngörülebilmektedir. Ayrıca yine bu dönemde yapılan renkli doppler incelemeleriyle, yüksek tansiyonla seyreden Preeklampsi ve gelişme geriliği gibi durumların oluşma ihtimali öngörülerek koruyucu birtakım ilaçlar başlanabilir ve takip sıklığı arttırılabilir. Kadın-Doğum hekiminizin uygun gördüğü durumlarda Perinatoloji kontrolünüzü aksatmamak hem anne, hem de bebeği açısından çok önemlidir.

1. Trimestr Ultrasonografi ve Tarama Testi
bottom of page