top of page

HİZMETLER

Kliniğimizde Neler Yapılmaktadır?

Perinatoloji (yüksek riskli gebelik) kliniğimizde gebelikte meydana gelen istenmeyen komplikasyonlar ve gebelik sürecinde fetus ve annedeki anormal ultrason bulgularıyla ilgili özelleşmiş tanı, tedavi ve takip yapılmaktadır. Bunun yanında Kadın Hastalıkları ve Doğum ana dalıyla ilgili sağlık hizmetleri de verilmektedir.

Anne Kanından Fetal DNA İncelemesi (NIPT)

shutterstock_1666785886.jpg

Anne Kanından Fetal DNA İncelemesi (NIPT)

NIPT (İnvaziv olmayan prenatal tanı testi), anne karnındaki bebeğin genetik anomali riskini saptayan ve anne kanından yapılan bir testtir. Anne kanına karışmış fetusa ait DNA parçacıklarının incelenmesine dayanır. Anne kanında bakıldığı için amniyosentez ya da...

1. Trimestr Ultrasonografi ve Tarama Testi

shutterstock_1666785886.jpg

1. Trimestr Ultrasonografi ve Tarama Testi

20-22. haftalarda yapılan detaylı anomali taraması kadar net olamasa da 11-14. Haftalar arasında da...

Tekrarlayan Düşükler ve Riskli Gebelikler

shutterstock_1666785886.jpg

Tekrarlayan Düşükler ve Riskli Gebelikler

Gebeliğin 20. Haftası veya 5. Ayından önce meydana gelen kayıplara düşük denmektedir. Düşüklerin çoğu ilk 3 ayda meydana gelmektedir.

Maternal (Anne) Hastalıkları (Gestasyonel Diabet, Hipertansiyon vb)

shutterstock_1666785886.jpg

Maternal (Anne) Hastalıkları (Gestasyonel Diabet, Hipertansiyon vb)

İnfertilite (kısırlık) Tanı ve Tedavisi

shutterstock_1666785886.jpg

İnfertilite (kısırlık) Tanı ve Tedavisi

Amniyosentez-CVS-Kordosentez

shutterstock_1666785886.jpg

Amniyosentez-CVS-Kordosentez

Gebelikte invaziv tanı yöntemleri (Koryon villus biyopsisi, amniyosentez ve kordosentez), gebeliğin belli dönemlerinde sık görülen birtakım genetik hastalıkların (Down Sendromu, diğer trizomiler vb. ) tanısında, kan uyuşmazlığının tanı ve tedavisinde (kordosentez) ...

Servikal Yetmezlik Tedavileri

shutterstock_1666785886.jpg

Servikal Yetmezlik Tedavileri

Servikal (Rahim Ağzı) Yetmezlik birçok gebelikte maalesef anne adaylarımıza gebelik sürecinde ciddi anksiyete yaşatmaktadır. ..

Fetal Kalp İncelemesi (Ekokardiyografi)

shutterstock_1666785886.jpg

Fetal Kalp İncelemesi (Ekokardiyografi)

Genel Jinekolojik Muayene

shutterstock_1666785886.jpg

Genel Jinekolojik Muayene

Rahim Ağzı Kanseri Taraması

shutterstock_1666785886.jpg

Rahim Ağzı Kanseri Taraması

2. Düzey Detaylı Ultrasonografi

shutterstock_1666785886.jpg

2. Düzey Detaylı Ultrasonografi

Tüm gebelerimize 18 – 22. Gebelik haftaları arasında detaylı ultrasonografik tarama önerilmektedir. Bu taramada fetusun gelişimi devam etmekte olan ve ultrasonografi ile değerlendirilebilme olanağı olan tüm organ ve yapıları değerlendirilir.

Çoğul Gebelik Takibi ve Yönetimi

shutterstock_1666785886.jpg

Çoğul Gebelik Takibi ve Yönetimi

İkiz gebeliğiniz var!.. Kulağa hoş geliyor değil mi? Aslına bakılırsa sevinirken bazı detayları da bilmemiz gerekiyor...

Gelişme Geriliği Takibi ve Yönetimi

shutterstock_1666785886.jpg

Gelişme Geriliği Takibi ve Yönetimi

Jinekolojik Problemler

shutterstock_1666785886.jpg

Jinekolojik Problemler

Sağlıklı Menapoz

shutterstock_1666785886.jpg

Sağlıklı Menapoz

bottom of page