top of page

2. Düzey Detaylı Ultrasonografi

Tüm gebelerimize 18 – 22. Gebelik haftaları arasında detaylı ultrasonografik tarama önerilmektedir. Bu taramada fetusun gelişimi devam etmekte olan ve ultrasonografi ile değerlendirilebilme olanağı olan tüm organ ve yapıları değerlendirilir. Bu haftalar teknik olarak bebeğin optimum olarak en iyi değerlendirilebildiği haftalar olması yanında, gebeliğin devamında çizilecek planlar ve varsa tedavi olanakları açısından da uygun haftalardır. Tetkik süresi yaklaşık 30-45 dakika arasında olmaktadır. İşlem, yüksek çözünürlüklü cihazlar kullanılarak Perinatologlar ve bu alanda tecrübeli Kadın-Doğum uzmanı ve Radyologlar tarafından yapılmalıdır. Tetkik sonucunda normalin dışında bir bulgu varlığında bir perinatoloji uzmanından danışmanlık alınabilir.

2. Düzey Detaylı Ultrasonografi
bottom of page