top of page

Anne Kanından Fetal DNA İncelemesi (NIPT)

NIPT (İnvaziv olmayan prenatal tanı testi), anne karnındaki bebeğin genetik anomali riskini saptayan ve anne kanından yapılan bir testtir. Anne kanına karışmış fetusa ait DNA parçacıklarının incelenmesine dayanır. Anne kanında bakıldığı için amniyosentez ya da koryon villus biyopsisi gibi iğne ile yapılan girişimsel işlemlerin aksine bebek için bir risk oluşturmamaktadır. Test sonucu, yüksek güvenilirliğe sahip olmakla birlikte test sonucunda Down Sendromu gibi anomali şüphesi durumunda kesin tanı testi olarak yine de girişimsel işlemler uygulanmaktadır. Ülkemizde de farklı tekniklerle testi yapan farklı firmalar bulunmaktadır.

Anne Kanından Fetal DNA İncelemesi (NIPT)
bottom of page